15+ TONNA/ÓRA TAKARMÁNY
Bühler TECHNOLÓGIA

Takarmány keverő rövid története.

A Palotabozsoki Zrt jogelődje, a Palotabozsoki Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet az 1996- ban induló keverő üzemet, egy Környén lebontott premix üzem technológiai elemeinek az újjáépítésével hozta létre. Az üzembe egy 1t/ keverés kapacitású ellenáramú keverő gép, valamint egy 4 t/ó teljesítményű Skjold típusú granuláló gép került beépítésre. A Keverő az egyre növekvő állatállomány ellátása végett folyamatosan fejlesztve, javítva lett, míg 2006-ban egy komolyabb beruházással, a kapacitása 6-8 t/ó-ra lett emelve.

Ebben a fejlesztési csomagban, beépítésre került egy Khal 8 t/ó kapacitású expander, egy thermo reaktor, valamint a gőzkazán is bővítésre került, egy 500 kg/ó teljesítményű Loos kazánnal. Ez a fejlesztés lehetővé tette, hogy a takarmány gyártás mellett, egy új feldolgozási formával bővítsük a tevékenységi körünket, ez pedig a Fulfat szója előállítás volt. Ezzel párhuzamosan, megújításra került a teljes keverő oldal is. Új Mag típusú 2000L-es lapátos gyorskeverő, egy Münch RMP-520-as, 7t/ó teljesítményű granuláló gép, Skjold tárcsás daráló, valamint egy posztpelletáló, szemesbúza takarmányhoz történő hozzáadagolásához alkalmas berendezéssel bővült, a technológiai sor.

Ezzel a fejlesztéssel az akkori, takarmánygyártást meghatározó technológiai színvonalat elérve, illetve azt meghaladva, kimagasló minőségű keverék takarmányokat voltunk képesek már előállítani.

Napjainkra, ez az üzem elérte a kapacitásának felső határát, 2019-be 23000 t. keverék takarmányt és 3000 t. szóját dolgozott fel.

A növekvő állatállomány további jóminőségű, a mai kornak mint minőségben, termék biztonságban, nyomon követhetőségben megfelelő takarmány ellátása, szükségessé tette, egy teljesen Új keverő üzem megépítését.

Ez az üzem valósult meg, Véménd határában, a Multimix KFT generál kivitelezésében, világszínvonalú Bühler takarmány feldolgozó gépek beépítésével.

A Palotabozsoki ZRT további fejlődése érdekében az egyetlen lehetséges út a vevők bizalmának elnyerése, megtartása és az ő igényeinek való egyre magasabb szintű megfelelés. Ennek eléréséhez a következőket tartjuk a legfontosabbak:

- a több éves tapasztalatok, a megszerzett tudás folyamatos beépítése a termelői rendszerekbe, technológiákba.
- a technológiákban alkalmazott know-how.
- az állatfajoknak, valamint korcsoportjainak megfelelő, a genetikai potenciáljuk maximális kihasználását lehetővé tevő takarmány gyártása
- a jó gazda gondosságával tartott termőföldek, melyekkel tartósan képesek biztosítani az eredményes gazdálkodáshoz szükséges hozamokat.
- a tervszerűen karbantartott géppark, szervezett kiszolgálási és logisztikai folyamatok
- a gondosan kiválasztott beszállítók, alvállalkozók, akik képesek a meghatározott minőségi követelmények teljesítésére és azonosulni tudnak elvárásainkal.
- hatékony ellenőrzés, amely detektálja az indokolatlan költségeket, figyelmeztet a hibákra gyengeségekre és késztet a versenyképesség folyamatos javítására.
- az a késztetés, amely minden munkatársat a technológiai fegyelem betartására, a minőségi követelmények teljesítésére, a szakmai ismeretek és képességek folyamatos fejlesztésére ösztönöz.
- a vevőközpontúság, a vevők minőségi igényeinek tökéletesebb kiszolgálása révén a fejlesztések hozzájárulnak a termelési színvonal emeléséhez és a versenyképesség növeléséhez.
- a termelés során az Uniós és hazai környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.

A fent felsorolt célok elérése és betartása a záloga a Palotabozsoki ZRT hosszútávu és hatékony gazdálkodásának.

Reményeink szerint, a Palotabozsoki ZRT tovább tudja vinni és átadni a következő generációknak, a több mint 35 éves takarmány gyártásban szerzett tudását, tapasztalatait.

Rott János